Obraz i dźwięk : Gombrowicz

Obraz i dźwięk / FilmMiędzy mitem a historią. Spotkanie poświęcone twórczości W. Odojewskiego

O twórczości Włodzimierza Odojewskiego rozmawiają dr hab. Anna Spólna i dr hab. Magdalena Rabizo-Birek. Spotkanie odbyło się w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli w marcu 2019 roku. Fragmenty prozy W. Odojewskiego czyta Stanisław Biczysko.

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN