Nagroda : Gombrowicz

NagrodaEdycja 2017

II edycja Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza

Ustanowiona przez radomski samorząd nagroda w wysokości 40 000 złotych przyznana została za debiut, rozumiany jako pierwsza albo druga książka autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim i wydana w 2016 roku.

Laureata wskazała Kapituła, w skład której weszli wybitni znawcy literatury:

Jerzy Jarzębski – przewodniczący
Ewa Graczyk
Anna Kałuża
Zofia Król
Zbigniew Kruszyński
Józef Olejniczak
Justyna Sobolewska.

Nagroda Gombrowicza stała się istotnym elementem polskiego życia literackiego już po pierwszej edycji, o czym świadczy choćby liczba nadesłanych książek. Do pierwszej Nagrody Gombrowicza w 2016 roku zgłoszono 65 tytułów, w drugiej edycji otrzymaliśmy ich już 90.

4 czerwca 2017 r. Kapituła wybrała pięcioro nominowanych:

Anna Cieplak, Ma być czysto (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego/Wydawnictwo Krytyki Politycznej)

Salcia Hałas, Pieczeń dla Amfy (Muza)

Natalia Fiedorczuk-Cieślak, Jak pokochać centra handlowe (Wielka Litera)

Aleksander Wenglasz, Zdjęcie inaczej zabić (Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza)

Aleksandra Zielińska, Bura i szał (W.A.B.)

Jurorzy podkreślali różnorodność tematyczną i formalną wyróżnionych książek, a także fakt, że nominowane książki opublikowane zostały zarówno przez duże firmy wydawnicze, jak i małe wydawnictwa.

4 września 2017 roku, podczas Gali Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza Kapituła ogłosiła nazwisko laureatki: została nią Anna Cieplak.

Nagrodzie patronuje Rita Gombrowicz.

Mecenasem jest Jarosław Krzyżanowski.

W pierwszej edycji, która odbyła się w 2016 roku, kapituła skorzystała z przysługującego jej prawa i podzieliła nagrodę pomiędzy dwoje laureatów. Zostali nimi: Weronika Murek za zbiór opowiadań: „Uprawa roślin południowych metodą Miczurina” oraz Maciej Hen za powieść: „Solfatara”.

Więcej informacji o Nagrodzie i regulamin na stronie:
www.nagrodagombrowicza.pl

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN