Nagroda : Gombrowicz

NagrodaTerminy i zgłoszenia

Zgłoszenia do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, wraz z dziewięcioma egzemplarzami książki, należy przesyłać do 31.01.2024 na adres:


Muzeum Witolda Gombrowicza
Wsola, ul. W. Gombrowicza 1
26-660 Jedlińsk
z dopiskiem „Nagroda”


Książki do konkursu mogą zgłaszać wydawnictwa, autorzy, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, a także członkowie Kapituły.

W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

- imię i nazwisko autora, a jeśli książka napisana jest pod pseudonimem – również prawdziwe imię i nazwisko,

- tytuł książki,


Spośród nadesłanych książek kapituła wybierze i w czerwcu 2024 roku ogłosi pięcioro nominowanych, zaś laureata poznamy we wrześniu 2024 r.


Dodatkową nagrodą od VI edycji jest rezydencja literacka. O tym, kto spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, zdecyduje Kapituła. Wyróżnienie to, możliwe jest dzięki współpracy z firmą Kombud SA, która została drugim, obok Jarosława Krzyżanowskiego, mecenasem nagrody.


Więcej informacji dostępne są na stronie: www.nagrodagombrowicza.pl, pytania można kierować także do sekretarza kapituły: t.tyczynski@nagrodagombrowicza.pl.

 


 

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN