Kongres tłumaczy Gombrowicza : Gombrowicz

Kongres tłumaczy GombrowiczaKongres tłumaczy Gombrowicza

W październiku 2019 roku we Wsoli, Warszawie, Radomiu i w Vence we Francji z inicjatywy Muzeum Witolda Gombrowicza odbył się Międzynarodowy Kongres Tłumaczy Gombrowicza.

Kongres Tłumaczy Gombrowicza

Przypadająca na 2019 rok 50. rocznica śmierci pisarza to szczególna okazja do namysłu nad obecnością i wyjątkową rangą jego dzieła w dzisiejszym świecie. Pomostem pomiędzy tekstami Witolda Gombrowicza a zafascynowanymi nim czytelnikami jest sztuka przekładu. Rosnące znaczenie myśli autora Ferdydurke jest możliwe także dzięki twórczej pracy translatorów.
Organizując Kongres, Muzeum Witolda Gombrowicza chciało umożliwić wymianę doświadczeń związanych z przekładem tekstów autora "Kosmosu", zainicjować nowe formy międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie, popularyzować ideę przekładu literackiego i znajomość utworów pisarza oraz odwiedzić miejsca, w których żył i tworzył.

Termin

10-14.10.2019 (Polska)

14-17.10.2019 (Francja)

Komitet Naukowy

Rita Gombrowicz
Rolf Fieguth (Uniwersytet we Fryburgu)
Jerzy Jarzębski (Uniwersytet Jagielloński)
Leonard Neuger (Uniwersytet Sztokholmski)
Małgorzata Smorąg-Goldberg (Sorbona)
Bożena Zaboklicka (Uniwersytet Barceloński)

Tłumacze

Irena Aleksaitė
Ingmāra Balode
Katherina Boicheva Kokinova
Danuta Borchardt-Stachiewicz
Yury Chaynikov
Filip Dimevski
Osman Fırat Baş
Cristina Daniela Godun
Michał Handelzalc
Ketevan Kantaria
Tapani Kärkkäinen
Inesa Kuryan
Rune Brandt Larsen
Milica Markić
Tanja Miletić – Oručević
Natalia Rusiecka
Małgorzata Smorąg Goldberg
Katarina Šalamun Biedrzycka
Pau Freixa Terradas
Vera Verdiani
Lan Wu
George Yacoub
Bożena Anna Zaboklicka Zakwaska


teksty nadesłali:

Rolf Fieguth
Mansura Izz ad-Din
Agnieszka Piotrowska

Program części "polskiej" Kongresu (w zarysie)

- zwiedzanie miejsc związanych z życiem Witolda Gombrowicza i jego rodziny (Warszawa, Małoszyce, Bodzechów, Radom, Wsola)
- panele w języku polskim i angielskim poświęcone gombrowiczowskim zagadnieniom translatorskim (np. przekład a walory literackie tekstów, cechy języka pisarza, sensy jego dzieła)
- dyskusja w języku polskim i angielskim na temat osadzenia Gombrowicza w odmiennych kontekstach kulturowych (pozapolskich / pozaeuropejskich)
- swobodne rozmowy wokół zgłoszonych na Kongres artykułów naukowych
- spotkania z publicznością promujące ideę przekładu literackiego (zajęcia warsztatowe związane z tłumaczeniem, czytanie tekstów Witolda Gombrowicza we wszystkich językach, na które były one przełożone)

Kongres we Francji

Druga część Kongresu odbyła się w Vence we Francji w dniach 14-17.10.2019 r. jako kontynuacja wydarzeń z Polski. Jej organizatorem był Instytut Adama Mickiewicza.

W Vence dokończona została część panelowa kongresu. Uczestnicy zwiedzili miejsca związane z ostatnim etapem biografii Gombrowicza, odwiedzili jego grób, a także spotkali się z miejscowymi twórcami kultury na pikniku literackim, który władze Vence zorganizowały na Col de Vence, jednym z ulubionych miejsc wycieczek Witolda Gombrowicza i jego partnerki, a potem żony, Rity Labrosse.

Publikacja
Do 31.08.2019 roku uczestnicy Kongresu nadsyłali dotąd niepublikowany tekst swojego autorstwa. Nadesłane referaty publikujemy w zakładce "teksty". Po pozytywnym zakwalifikowaniu przez recenzentów naukowych, referaty zostaną opublikowane w planowanej książce zbiorowej.

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN