Nagroda : Gombrowicz

NagrodaEdycja 2022

VII edycja Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Można nadsyłać zgłoszenia

Do końca stycznia 2022 roku można przesyłać zgłoszenia do kolejnej, siódmej edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Nagroda główna to 40 tys. złotych. Podobnie jak w poprzedniej edycji, kapituła wskaże także osobę, która w ramach rezydencji literackiej spędzi miesiąc w miejscowości Vence na południu Francji.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza przyznawana jest za debiut, rozumiany jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim. Opublikowane w 2021 roku książki mogą zgłaszać do konkursu wydawnictwa, autorzy, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, a także członkowie Kapituły.

Zgłoszenia, wraz z dziewięcioma egzemplarzami książki, należy przesyłać do 31.01.2022 na adres:

Muzeum Witolda Gombrowicza
Wsola, ul. W. Gombrowicza 1
26-660 Jedlińsk
z dopiskiem „Nagroda”

W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

- imię i nazwisko autora, a jeśli książka napisana jest pod pseudonimem – również prawdziwe imię i nazwisko,

- tytuł książki,

- nazwa, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu i adres email) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Spośród nadesłanych książek kapituła wybierze piątkę nominowanych. Ich nazwiska ogłoszone zostaną w czerwcu 2022 r. Laureata (lub laureatów) nagrody poznamy we wrześniu.

 Główna nagroda to 40 tys. złotych. Nagrodę finansową otrzymują również nominowani. Dodatkowym wyróżnieniem, które przyznawane jest od szóstej edycji jest rezydencja literacka – wskazany przez kapitułę autor spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, gdzie przez ostatnie lata życia mieszkał Witold Gombrowicz.


Honorowy Patronat sprawuje Rita Gombrowicz.


Mecenasami Nagrody są Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. oraz Jarosław Krzyżanowski. Partnerem Głównym jest Unidevelopment S.A. Nagrodę wspiera także Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza ustanowiona została przez samorząd Radomia w 2015 roku. W skład kapituły nagrody wchodzą wybitni znawcy literatury: Jerzy Jarzębski (przewodniczący), Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska. Sekretarzem kapituły jest Tomasz Tyczyński.


W sześciu dotychczasowych edycjach do Nagrody Gombrowicza zgłoszono ponad pół tysiąca książek. W pierwszej edycji kapituła podzieliła nagrodę pomiędzy dwoje laureatów. Zostali nimi: Weronika Murek oraz Maciej Hen. W kolejnych edycjach nagradzani byli: Anna Cieplak, Marcin Wicha, Olga Hund, Barbara Sadurska. W ubiegłym roku laureatką nagrody została Aleksandra Lipczak, autorka książki „Lajla znaczy noc”. W 2021 roku kapituła po raz pierwszy przyznała także rezydencję literacką w Vence. To wyróżnienie otrzymał Maciej Bobula za książkę „Szalejów”.


Gala wręczenia nagrody odbywa się jesienią w Radomiu podczas festiwalu Opętani Literaturą. Do tej pory w ramach festiwalu odbyło się blisko 60 różnego rodzaju wydarzeń, głównie spotkań literackich, ale także koncertów i przedstawień teatralnych.


Więcej informacji i regulamin nagrody znaleźć można na stronach: www.nagrodagombrowicza.pl, www.muzeumgombrowicza.pl.

 

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN