Wydarzenia : Gombrowicz

WydarzeniaPlakat „Nagrody Gombrowicza” nagrodzony!!!

2021-06-16
Ryszard Kajzer, autor plakatu Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, przygotowanego dla Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, zdobył za tę pracę pierwszą nagrodę w konkursie głównym 27 Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie.

 Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie to najstarsze tego typu wydarzenie na świecie i jedna z najbardziej znaczących imprez artystycznych poświęconych plakatowi. W ramach tegorocznego Biennale przeprowadzone zostały dwa konkursy: główny oraz tematyczny. Konkurs główny nie był profilowany tematycznie. W zamierzeniach organizatorów miał być swoistym przeglądem różnorodności kulturowej świata i jego aktualiów z wielu dziedzin życia.
W tej edycji do konkursu głównego zgłosiło się 3200 artystów, co przełożyło się na 6000 plakatów (zgodnie z regulaminem, każdy mógł przesłać maksymalnie dwie prace). Ostatecznie jury do finałowego etapu zakwalifikowało ponad 300 plakatów autorstwa blisko 250 artystów reprezentujących 45 krajów i niemal wszystkie kontynenty.
Złoty medal (pierwszą nagrodę) zdobył Ryszard Kajzer za plakat “Witold Gombrowicz Literary Prize”. Tę informację przyjęliśmy z wielką radością, bowiem nagrodzona praca powstała dla Muzeum Witolda Gombrowicza, a bezpośrednio związana jest z Nagrodą Literacką im. Witolda Gombrowicza.

To nie pierwszy i nie jedyny związek Ryszarda Kajzera z twórczością Gombrowicza i z Muzeum Witolda Gombrowicza. W 2004 roku, w stulecie urodzin pisarza, Ryszard Kajzer zdobył nagrodę główną w międzynarodowym konkursie na plakat promujący Rok Gombrowiczowski. W tym samym roku otrzymał także Nagrodę im. A. Stareyshinski'ego dla młodego projektanta podczas Międzynarodowego Triennale Plakatu w Sofii i nagrodę 19. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie w konkursie na plakat poświęcony myśli Witolda Gombrowicza (za plakat do cytatu z "Dziennika" Gombrowicza: "Cechą literatury jest ostrość"). Jednym z pierwszych nabytków otwartego w 2009 roku Muzeum Witolda Gombrowicza był właśnie ten plakat, jest stałym elementem muzealnej przestrzeni we Wsoli.

W ubiegłym roku grafika i animacja autorstwa Ryszarda Kajzera towarzyszyła ogłoszeniu nominacji, a potem także ogłoszeniu nazwiska laureatki V edycji Nagrody Gombrowicza. Co ciekawe, jak się potem okazało, Ryszard Kajzer zaprojektował też okładkę nagrodzonej w tamtej edycji książki (wydana przez Niszę Mapa Barbary Sadurskiej).

Drugą nagrodę konkursu głównego 27 Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie zdobył Alain le Quernec za plakat Hope. Warto zauważyć, że inną pracę tego autora, zatytułowaną Gombrowicz półwiecny pokazywaliśmy we Wsoli podczas zakończonej niedawno wystawy plakatów Gombrowiczowskich, będących pokłosiem konkursu ogłoszonego przez nas i muzeum Plakatu w Wilanowie w 2019 roku.

Trzecią nagrodę 27 MBP otrzymał 2xGoldstein / Literature in the Blue Salon (3 Readings). Jury konkursu przyznało także pięć wyróżnień. Otrzymali je Jianping He / Li Bin Yuan Solo Exhibition, Uwe Loesch / Who the fuck was that?, Jisuke Matsuda / A Midsummer Night’s Dream, Sara Samman / Zooprison oraz Martin Woodtli / VideoEx 2019.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.

Organizatorem Międzynarodowego Biennale Plakatu jest Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Prezydentem MBP jest prof. Lech Majewski. Kuratorką i autorką ekspozycji wystaw Biennale (Pałac Czapskich) jest Magdalena Sołtys.


Grafika: Ryszard Kajzer, „Witold Gombrowicz Literary Prize”

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN