Wydarzenia : Gombrowicz

WydarzeniaPoetycko we Wsoli

2020-10-24
Justyna Bargielska, poetka, pisarka i autorka dramatów, dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej „Gdynia” będzie w najbliższą niedzielę, 25 października gościem Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Z poetką będzie rozmawiała Anna Spólna.

Niestety, z powodu nowych obostrzeń epidemiologicznych spotkanie odbędzie się bez udziału publiczności. Materiał video ze spotkania opublikujemy w przyszłym tygodniu na www.muzuemgombrowicza.pl.


Justyna Bargielska to jedna z ważniejszych poetek młodego pokolenia, głos wyrazisty i indywidualny. Jest laureatką trzeciej edycji konkursu im. R.M. Rilkego (2001), dwukrotnie zdobyła Nagrodę Literacką Gdynia (w roku 2010
i 2011). Krytycy twórczości prozatorskiej Bargielskiej zwracają uwagę na jej wybitną, językową wrażliwość, umiejętność przetwarzania rzeczywistości w gęstą substancję literatury, zwięzłą, ironiczną, czasami nieco surrealną (https://culture.pl/pl/tworca/justyna-bargielska). Surrealistyczny posmak ma też jej twórczość poetycka. Ten surrealizm nie ucieka jednak od codzienności, co, zdaniem krytyków, stanowi rzadką wartość we współczesnej poezji.
To, co charakteryzuje poetycką twórczość Bargielskiej, to pewna, dziecięca pierwotność w widzeniu świata, metafora oparta na nieoczekiwanym wykorzystaniu rzeczowników konkretnych, napięcie wynikające z naruszonej, pękniętej składni, burzącej nasze przyzwyczajenia językowe. Wśród tematów, jakie porusza są między innymi miłość jako utrata, przemijająca cielesność, doświadczanie śmiertelności. Wiersze Bargielskiej są niezwykle sugestywne, zapadające w pamięć – uważa Justyna Sobolewska.
W 2017 roku ukazała się pierwsza książka dla dzieci autorstwa Bargielskiej, "Siedem pierwszych przygód Rozalii Grozy", zilustrowana przez Patrycję Ochman. Mierzy się w niej z problemami, które obecnie dostrzegalne są w większym stopniu – innością, tożsamością i emigracją. Te problemy dotykają też dzieci. Bargielska zadaje trudne pytania używając przy tym przystępnego języka.
O literaturze i pisaniu z Justyną Bargielską w Muzeum Witolda Gombrowicza rozmawiać będzie dr hab. Anna Spólna, krytyczka literacka, świetna znawczyni współczesnej literatury, zwłaszcza poezji. Tematem spotkania będą szczególnie ostatnie publikacje poetki, w tym wydany w 2019 roku tom „Dziecko z darów”.
Foto: Rozalia Furgał
 

Komentarze

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN