Obraz i dźwięk : Gombrowicz

Obraz i dźwięk / ObrazWiosna Literacka

MWG, jako współorganizator „35 Radomskiej Wiosny Literackiej” zaprosiło na promocję książki „Buntownik. Cyklista. Kosmopolak. O Andrzeju Bobkowskim i jego twórczości” z udziałem Jarosława Klejnockiego i Andrzeja Kowalczyka.

Spotkanie poświęcone wydanemu właśnie przez Muzeum Literatury we współpracy z Towarzystwem „Więź” zbiorowi esejów o Bobkowskim zainaugurowało Wiosnę Literacką. Redaktorzy tomu przybliżyli słuchaczom postać i twórczość niezwykłego pisarza, który budzi do dziś różne, czasem skrajne, emocje.

fot. Eliza Szwede

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN