Zwiedzanie : Gombrowicz

Zwiedzanie

ZWIEDZANIE

Muzeum, które mieści się w rezydencji pałacowej, usytuowanej w zabytkowym parku, przyjmuje zwiedzających od października 2009r. Oglądać w nim można ekspozycję biograficzną „Ja, Gombrowicz”, na którą składają się nie tylko cenne pamiątki po Gombrowiczu, ale również fragmenty jego tekstów, komentujące życie i twórczość autora „Kosmosu”.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia Muzeum! Wstęp indywidualny bezpłatny!

Opłata za zwiedzanie z przewodnikiem (dotyczy grup: 10 i więcej osób) wynosi 3 zł/osoba.

Ekspozycja czynna: 
Sezon zimowy (od 1 listopada do 31 marca)
Wtorek - piątek - 10.00 - 17.00 
Niedziela - 10.00 - 17.00 
Poniedziałek, sobota - ekspozycja nieczynna

Sezon letni (od 1 kwietnia do 31 października)
Poniedziałek - ekspozycja nieczynna
Wtorek - niedziela - 10.00 - 17.00

Ekspozycja nieczynna: 
24, 25, 26 grudnia /Wigilia i Boże Narodzenie/ 
31 grudnia - ekspozycja nieczynna
1 stycznia /Nowy Rok/ 
6 stycznia /Trzech Króli/
Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny 
Boże Ciało

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 

OFERTA EDUKACYJNA

Dla grup szkolnych i turystycznych przygotowano specjalny program zwiedzania z przewodnikiem, dostosowany do wieku i zainteresowań gości. Muzeum posiada multimedialną salę edukacyjną, w której odbywają się lekcje na temat twórczości Witolda Gombrowicza oraz wybranych problemów literatury polskiej.

Szczegóły oferty:

I. „Ja, Gombrowicz”. *
Specjalny program zwiedzania z przewodnikiem, który dotyczy życia i twórczości Witolda Gombrowicza. Dostosowany jest do wieku oraz zainteresowań gości.

Na życzenie odwiedzających możemy go wzbogacić o dodatkowe wątki (do wyboru):

 
1. Losy rodziny pisarza.
  2. Tło społeczno-obyczajowe epoki (ziemiaństwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym).
  3. Gombrowicz a przedwojenne życie literackie.
  4. Zjawisko emigracji po 1939 roku (rozwój kultury polskiej za granicą).
  5. Droga pisarza do sławy.
 6. Dzieło Gombrowicza: w druku, na scenie i ekranie (cenzura PRL, niezależne oficyny wydawnicze, ważniejsze adaptacje teatralne i filmowe).

Czas zwiedzania – ok. 30 minut.
Podczas zwiedzania prowadzący nawiązuje do dokumentów, fotografii, filmów, pamiątek po rodzinie pisarza, licznych przedmiotów osobistych należących do Witolda Gombrowicza, a także cytatów literackich, objętych ekspozycją.

 

II. Tematy zajęć dydaktycznych (do wyboru):

1. O „pierwszorzędnym pisarzu drugorzędnym”. Gombrowiczowska krytyka pisarstwa historycznego Sienkiewicza.**
2. Stylizacja językowa: jej odmiany i funkcje.
Pamiętniki J.Ch. Paska, Pan Tadeusz A. Mickiewicza, Trans-Atlantyk W. Gombrowicza.***
3. Zmagania z formą. Ferdydurke jako powieść nowoczesna.***
4. Gombrowicz, Schulz, Witkiewicz. Groteska i eksperyment w dwudziestoleciu międzywojennym.***
5. Ekspresja osobowości czy kreacja? Dziennik Gombrowicza jako przykład gry z gatunkiem literackim.***
6. Gombrowicz na scenie i ekranie. Omówienie adaptacji wybranych tekstów pisarza.***

* Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
** Dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych.
*** Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Czas trwania zajęć – 45 minut.
Lekcje, uzgodnione z obowiązującą podstawą programową oraz podręcznikiem, wybranym przez Państwa szkołę, prowadzi dr Anna Spólna. Jest ona literaturoznawcą, krytykiem literackim, nauczycielem akademickim, egzaminatorem OKE, członkiem Komisji Okręgowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, praktykiem (kilkanaście lat pracy w radomskich liceach).
Jesteśmy otwarci na inne formy i tematy zajęć, związane z potrzebami uczniów.

ZWIEDZANIE

Muzeum, które mieści się w rezydencji pałacowej, usytuowanej w zabytkowym parku, przyjmuje zwiedzających od października 2009r. Oglądać w nim można ekspozycję biograficzną „Ja, Gombrowicz”, na którą składają się nie tylko cenne pamiątki po Gombrowiczu, ale również fragmenty jego tekstów, komentujące życie i twórczość autora „Kosmosu”.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia Muzeum! Wstęp indywidualny bezpłatny!

Opłata za zwiedzanie z przewodnikiem (dotyczy grup - 10 i więcej osób) wynosi 3 zł/osoba.

Ekspozycja czynna:
Sezon zimowy (od 1 listopada do 31 marca)
Wtorek - piątek - 10.00 - 17.00
Niedziela - 10.00 - 17.00
Poniedziałek, sobota - ekspozycja nieczynna

Sezon letni (od 1 kwietnia do 31 października)
Poniedziałek - ekspozycja nieczynna
Wtorek - niedziela - 10.00 - 17.00

Ekspozycja nieczynna:
24, 25, 26 grudnia /Wigilia i Boże Narodzenie/
31 grudnia - ekspozycja nieczynna
1 stycznia /Nowy Rok/
6 stycznia /Trzech Króli/
Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny
Boże Ciało
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN