Zwiedzanie : Gombrowicz

Zwiedzanie

Muzeum zostało otwarte w październiku 2009 roku.

Mieści się w rezydencji pałacowej, usytuowanej w zabytkowym parku.

Ekspozycja stała „JA, Gombrowicz” według scenariusza i koncepcji Jolanty Pol oraz projektu graficznego Adama Orlewicza została zaaranżowana przez pracownię technik scenograficznych Tryktrak.

Trakt zwiedzania obejmuje cztery przestrzenie wystawiennicze: Kawiarnię "Ferdydurke" (dawny pokój Witolda), salę polską, hol (kolekcje przedmiotów osobistych) oraz salę argentyńsko-europejską. Ekspozycja oparta jest na narracji biograficznej. Prezentowane są dokumenty, fotografie, korespondencja, maszynopisy, rękopisy oraz pierwodruki dzieł z poszczególnych okresów życia Witolda Gombrowicza. 

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia Muzeum!

Wstęp indywidualny bezpłatny!

Opłata za zwiedzanie z przewodnikiem (dotyczy grup: 10 i więcej osób) wynosi 3 zł/osoba.

Ekspozycja czynna: 
Sezon zimowy (od 1 listopada do 31 marca)
Wtorek - piątek - 10.00 - 17.00 
Niedziela - 10.00 - 17.00 
Poniedziałek, sobota - ekspozycja nieczynna

Sezon letni (od 1 kwietnia do 31 października)
Poniedziałek - ekspozycja nieczynna
Wtorek - niedziela - 10.00 - 17.00

Ekspozycja nieczynna: 
24, 25, 26 grudnia /Wigilia i Boże Narodzenie/ 
31 grudnia - ekspozycja nieczynna
1 stycznia /Nowy Rok/ 
6 stycznia /Trzech Króli/
Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny 
Boże Ciało
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 

OFERTA EDUKACYJNA

Muzeum posiada multimedialną salę edukacyjną, w której odbywają się lekcje na temat twórczości Witolda Gombrowicza oraz wybranych problemów literatury polskiej.

Szczegóły oferty:

I. „Ja, Gombrowicz”. *
Specjalny program zwiedzania z przewodnikiem, który dotyczy życia i twórczości Witolda Gombrowicza. Dostosowany jest do wieku oraz zainteresowań gości.

Na życzenie odwiedzających program może być wzbogacony o dodatkowe wątki (do wyboru):

1. Losy rodziny pisarza
2. Tło społeczno-obyczajowe epoki (ziemiaństwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym)
3. Gombrowicz a przedwojenne życie literackie
4. Zjawisko emigracji po 1939 roku (rozwój kultury polskiej za granicą)
5. Droga pisarza do sławy
6. Dzieło Gombrowicza: w druku, na scenie i ekranie (cenzura PRL, niezależne oficyny wydawnicze, ważniejsze adaptacje teatralne i filmowe) 

Czas zwiedzania – ok. 30 minut.
Podczas zwiedzania prowadzący nawiązuje do dokumentów, fotografii, filmów, pamiątek po rodzinie pisarza, licznych przedmiotów osobistych należących do Witolda Gombrowicza, a także cytatów literackich, objętych ekspozycją.

II. Tematy zajęć dydaktycznych (do wyboru):

1. O „pierwszorzędnym pisarzu drugorzędnym”. Gombrowiczowska krytyka pisarstwa historycznego Sienkiewicza.**
2. Stylizacja językowa: jej odmiany i funkcje.
Pamiętniki J.Ch. Paska, Pan Tadeusz A. Mickiewicza, Trans-Atlantyk W. Gombrowicza.***
3. Zmagania z formą. Ferdydurke jako powieść nowoczesna.***
4. Gombrowicz, Schulz, Witkiewicz. Groteska i eksperyment w dwudziestoleciu międzywojennym.***
5. Ekspresja osobowości czy kreacja? Dziennik Gombrowicza jako przykład gry z gatunkiem literackim.***
6. Gombrowicz na scenie i ekranie. Omówienie adaptacji wybranych tekstów pisarza.***

* Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
** Dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych.
*** Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Czas trwania zajęć – 45 minut.

Lekcje, uzgodnione z obowiązującą podstawą programową oraz podręcznikiem, wybranym przez Państwa szkołę, prowadzi dr Anna Spólna. Jest ona literaturoznawcą, krytykiem literackim, nauczycielem akademickim, egzaminatorem OKE, członkiem Komisji Okręgowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, praktykiem (kilkanaście lat pracy w radomskich liceach).


Jesteśmy otwarci na inne formy i tematy zajęć, związane z potrzebami uczniów.

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN