Dla belfra : Gombrowicz

Dla belfraWarsztaty dla uczniów

Muzeum Witolda Gombrowicza zaprasza uczniów szkół średnich na cykl bezpłatnych indywidualnych konsultacji rozszerzających wiedzę o literaturze współczesnej pod hasłem:

Wcale nie taka trudna. Literatura polska przełomu XX i XXI wieku

Odbywać się będą one od października do czerwca w każdy poniedziałek w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, przy ul. Piłsudskiego 12, w godz. 14.30-16.00.

Obejmą warsztaty analizy i interpretacji wybranych przez uczniów tekstów kultury powstałych po 1989 roku, także spoza kanonu szkolnego.

Do skorzystania z oferty zachęcamy szczególnie uczniów szkół średnich, którzy:
• chcą skutecznie przygotować się egzaminu maturalnego, zwłaszcza na poziomie rozszerzonym
• biorą udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego lub innych konkursach przedmiotowych
• planują studia polonistyczne lub Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH)
• interesują się nową i najnowszą literaturą polską
• sami próbują pisać lub stawiają pierwsze kroki jako recenzenci.

Zapewniamy indywidualizację zajęć, swobodny wybór tekstów, tematów czy problemów, a także uzgodnienie ich z podstawą programową, wymaganiami maturalnymi czy konkursowymi.
Spotkania poprowadzi dr Anna Spólna, specjalista ds. edukacji i nauki Muzeum Witolda Gombrowicza.
Jest ona literaturoznawcą, krytykiem literackim, nauczycielem akademickim (Katedra Filologii Polskiej WFP UTH w Radomiu). Bada przede wszystkim literaturę współczesną, w tym najnowszą. Autorka i współredaktorka książek z tego zakresu, ma w dorobku kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych. Zasiada w jury Nagrody Literackiej Miasta Radomia, należy do redakcji „Radomskich Studiów Humanistycznych” i „Miesięcznika Prowincjonalnego”. Jednocześnie jest nauczycielem-praktykiem, egzaminatorem maturalnym, ma za sobą kilkanaście lat pracy w radomskich liceach. Należy do Komisji Okręgowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Zgłoszenia na indywidualne konsultacje (jednorazowo maksymalnie 3 osoby) przyjmujemy pod adresem a.spolna@muzeumliteratury.pl lub telefonicznie, od wtorku do piątku (tel. 48 321 50 73, w. 24). Prosimy o kontakt z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN