Dla belfra : Gombrowicz

Dla belfraOferta edukacyjna

Zwiedzanie z przewodnikiem:

JA, GOMBROWICZ - życie i twórczość Witolda Gombrowicza

Dodatkowe wątki - do wyboru:

1. Losy rodziny pisarza
2. Tło społeczno-obyczajowe epoki (ziemiaństwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym)
3. Gombrowicz a przedwojenne życie literackie
4. Zjawisko emigracji po 1939 roku (rozwój kultury polskiej za granicą)
5. Droga pisarza do sławy
6. Dzieło Gombrowicza: w druku, na scenie i ekranie (cenzura PRL, niezależne oficyny wydawnicze, ważniejsze adaptacje teatralne i filmowe)

Czas zwiedzania – około 45 minut

Podczas zwiedzania przewodnik nawiązuje do dokumentów, fotografii, filmów, pamiątek rodzinnych, przedmiotów osobistych, a także cytatów literackich, będących częścią ekspozycji muzealnej. Treść jest dostosowana do wieku i zainteresowań zwiedzających.

Muzeum posiada multimedialną salę edukacyjną, w której odbywają się lekcje muzealne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematy lekcji muzealnych:

Dla uczniów szkół średnich:

1. O „pierwszorzędnym pisarzu drugorzędnym”. Gombrowiczowska krytyka pisarstwa historycznego Sienkiewicza.

2. Stylizacja językowa: jej odmiany i funkcje. Pamiętniki J.Ch. Paska, Pan Tadeusz A. Mickiewicza, Trans-Atlantyk W. Gombrowicza.

3. Zmagania z formą. Ferdydurke jako powieść nowoczesna.

4. Gombrowicz, Schulz, Witkiewicz. Groteska i eksperyment w dwudziestoleciu międzywojennym.

5. Ekspresja osobowości czy kreacja? Dziennik Gombrowicza jako przykład gry z gatunkiem literackim.

6. Gombrowicz na scenie i ekranie. Omówienie adaptacji wybranych tekstów pisarza.

Czas trwania lekcji muzealnej – 45 minut

Lekcje muzealne prowadzi dr hab. Anna Spólna prof. Uniwersytetu Radomskiego - literaturoznawczyni, krytyczka literacka, wykładowczyni akademicka, egzaminatorka OKE, członkini Komisji Okręgowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2013-2020), z doświadczeniem kilkunastu lat pracy w radomskich liceach. 

Ceny biletów:
Zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem: opłata zg z cennikiem - zob. zakładka "zwiedzanie" 
Lekcja muzealna: 30 zł/grupa
Nauczyciele i opiekunowie grup: wstęp wolny

Informacje i rezerwacja:
tel. 48 321 50 73 wew. 24
a.spolna@muzeumliteratury.pl


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN