Dla belfra : Gombrowicz

Dla belfraOferta edukacyjna

Dla grup szkolnych przygotowano specjalny program zwiedzania z przewodnikiem, dostosowany do wieku i zainteresowań gości. Muzeum posiada multimedialną salę edukacyjną, w której odbywają się lekcje na temat twórczości Witolda Gombrowicza oraz wybranych problemów literatury polskiej.

Szczegóły oferty:

I. „Ja, Gombrowicz”. *
Specjalny program zwiedzania z przewodnikiem, który dotyczy życia i twórczości Witolda Gombrowicza. Dostosowany jest do wieku oraz zainteresowań gości.

Na życzenie odwiedzających możemy go wzbogacić o dodatkowe wątki (do wyboru):
1. Losy rodziny pisarza.
2. Tło społeczno-obyczajowe epoki (ziemiaństwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym).
3. Gombrowicz a przedwojenne życie literackie.
4. Zjawisko emigracji po 1939 roku (rozwój kultury polskiej za granicą).
5. Droga pisarza do sławy.
6. Dzieło Gombrowicza: w druku, na scenie i ekranie (cenzura PRL, niezależne oficyny wydawnicze, ważniejsze adaptacje teatralne i filmowe).
Czas zwiedzania – ok. 30 minut.
Podczas zwiedzania prowadzący nawiązuje do dokumentów, fotografii, filmów, pamiątek po rodzinie pisarza, licznych przedmiotów osobistych należących do Witolda Gombrowicza, a także cytatów literackich, objętych ekspozycją.

II. Tematy zajęć dydaktycznych (do wyboru):

1. O „pierwszorzędnym pisarzu drugorzędnym”. Gombrowiczowska krytyka pisarstwa historycznego Sienkiewicza.**
2. Stylizacja językowa: jej odmiany i funkcje. Pamiętniki J.Ch. Paska, Pan Tadeusz A. Mickiewicza, Trans-Atlantyk W. Gombrowicza.***
3. Zmagania z formą. Ferdydurke jako powieść nowoczesna.***
4. Gombrowicz, Schulz, Witkiewicz. Groteska i eksperyment w dwudziestoleciu międzywojennym.***
5. Ekspresja osobowości czy kreacja? Dziennik Gombrowicza jako przykład gry
z gatunkiem literackim.***
6. Gombrowicz na scenie i ekranie. Omówienie adaptacji wybranych tekstów pisarza.***
* Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
** Dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych.
*** Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania zajęć – 45 minut.

Lekcje, uzgodnione z obowiązującą podstawą programową oraz podręcznikiem, wybranym przez Państwa szkołę, prowadzi dr Anna Spólna. Jest ona literaturoznawcą, krytykiem literackim, nauczycielem akademickim, egzaminatorem OKE, członkiem Komisji Okręgowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, praktykiem (kilkanaście lat pracy w radomskich liceach).

Jesteśmy otwarci na inne formy i tematy zajęć, związane z potrzebami uczniów.
Obiekt we Wsoli może więc być celem wycieczki, ale również ciekawym przystankiem w podróży. Sprzyja temu lokalizacja – muzeum położone jest na południu województwa mazowieckiego, przy trasie E7, 90 km od Warszawy i 80 od Kielc.
Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia Muzeum!

Wszystkie grupy przyjmujemy po uprzednim umówieniu terminu spotkania telefonicznie, od wtorku do piątku (tel. 48 321 50 73, w. 24). Prosimy o kontakt z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Koszt zwiedzania ekspozycji z przewodnikiem: 3zł/ osoba, koszt wykładu
lub wynajęcia sali edukacyjnej: 30 zł.
Nauczycielom i opiekunom grup gwarantujemy wstęp wolny.

Istnieje możliwość rezerwacji przejazdu autokarem na trasie Radom – Wsola za pośrednictwem muzeum, po uprzednim uzgodnieniu.

Do pobrania:
Oferta zwiedzania dla szkół
Warsztaty dla uczniów w Radomiu

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN