Dla belfra : Gombrowicz

Dla belfraOferta edukacyjna

Zwiedzanie z przewodnikiem:

JA, GOMBROWICZ - życie i twórczość Witolda Gombrowicza

Dodatkowe wątki - do wyboru:

1. Losy rodziny pisarza
2. Tło społeczno-obyczajowe epoki (ziemiaństwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym)
3. Gombrowicz a przedwojenne życie literackie
4. Zjawisko emigracji po 1939 roku (rozwój kultury polskiej za granicą)
5. Droga pisarza do sławy
6. Dzieło Gombrowicza: w druku, na scenie i ekranie (cenzura PRL, niezależne oficyny wydawnicze, ważniejsze adaptacje teatralne i filmowe)

Czas zwiedzania – około 45 minut

Podczas zwiedzania przewodnik nawiązuje do dokumentów, fotografii, filmów, pamiątek rodzinnych, przedmiotów osobistych, a także cytatów literackich, będących częścią ekspozycji muzealnej. Treść jest dostosowana do wieku i zainteresowań zwiedzających.

Muzeum posiada multimedialną salę edukacyjną, w której odbywają się lekcje muzealne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematy lekcji muzealnych:

Dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych:

1. O „pierwszorzędnym pisarzu drugorzędnym”.
Gombrowiczowska krytyka pisarstwa historycznego Sienkiewicza

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

2. Stylizacja językowa: jej odmiany i funkcje.
Pamiętniki J.Ch. Paska, Pan Tadeusz A. Mickiewicza, Trans-Atlantyk W. Gombrowicza

3. Zmagania z formą.
Ferdydurke jako powieść nowoczesna

4. Gombrowicz, Schulz, Witkiewicz.
Groteska i eksperyment w dwudziestoleciu międzywojennym

5. Ekspresja osobowości czy kreacja?
Dziennik Gombrowicza jako przykład gry z gatunkiem literackim

6. Gombrowicz na scenie i ekranie.
Omówienie adaptacji wybranych tekstów pisarza

Czas trwania lekcji muzealnej – 45 minut

Do pobrania:
Oferta edukacyjna Muzeum Witolda Gombrowicza
Warsztaty dla uczniów w Radomiu

Lekcje muzealne i warsztaty prowadzi dr Anna Spólna - literaturoznawca, krytyk literacki, nauczyciel akademicki, egzaminator OKE, członek Komisji Okręgowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, praktyk (kilkanaście lat pracy w radomskich liceach).

Ceny biletów:
Zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem: 3zł/ osoba
Lekcja muzealna: 30 zł/grupa
Nauczyciele i opiekunowie grup: wstęp wolny

Informacje i rezerwacja:
tel. 48 321 50 73 wew. 24
a.spolna@muzeumliteratury.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN