Obraz i dźwięk : Gombrowicz

Obraz i dźwięk / ObrazII Panel Gombrowiczowski

Uczestnikami kolejnego Panelu byli obok Rity Gombrowicz wybitni tłumacze: Danuta Borchardt (USA), Bożena Zaboklicka (Hiszpania), Olaf Kühl (Niemcy), Lajos Palfalvi (Węgry), Anders Bodegård (Szwecja) oraz Marta Jordan i Jerzy Jarniewicz.

Pierwszego dnia panelu uczestnicy wygłosili referaty poświęcone ich doświadczeniom z tłumaczeniem i popularyzacją literatury polskiej w poszczególnych kręgach językowych. Konferencji przewodniczył Anders Bodegård.
Drugiego dnia zaprosiliśmy na debatę poświęconą funkcjonowaniu literatur peryferyjnych w kulturze światowej oraz zagadnieniom rynku przekładów. Moderatorem debaty był Jerzy Jarniewicz, członek kolegium redakcyjnego „Literatury na Świecie”, znany poeta i tłumacz.
 

fot. Łukasz Wójcik

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN