Nagroda : Gombrowicz

NagrodaTerminy i zgłoszenia

Zgłoszenia do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza,
wraz z o ośmioma egzemplarzami książki, należy przesyłać do:

Muzeum Witolda Gombrowicza

Wsola, ul. W. Gombrowicza 1

26-660 Jedlińsk

z dopiskiem „Nagroda”

Książki do konkursu mogą zgłaszać wydawnictwa, autorzy, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, a także członkowie Kapituły.

Spośród nadesłanych książek kapituła wybierze i w czerwcu 2019 roku ogłosi pięcioro nominowanych, zaś laureata poznamy we wrześniu 2019 r.

Więcej informacji i zmodyfikowany nieco regulamin Nagrody dostępne są na stronie: www.nagrodagombrowicza.pl,  pytania można kierować także do sekretarza kapituły: t.tyczynski@nagrodagombrowicza.pl. 


 

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN