Zwiedzanie : Gombrowicz

Zwiedzanie

 

                                                          Regulamin zwiedzania
                                                Muzeum Witolda Gombrowicza
                                                             w czasie pandemii.


W trosce o Państwa i nasze zdrowie prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

1. Jednocześnie w Muzeum może przebywać maksymalnie 10 osób zwiedzających indywidualnie. Prosimy, aby przy większej liczbie zwiedzających część osób pozostała na zewnątrz, utrzymując bezpieczną odległość – minimum dwa metry – od siebie.
2. W Muzeum zwiedzający mają obowiązkowo nosić maseczkę i rękawiczki oraz zdezynfekować dłonie przy wejściu.
3. Zwiedzający – poza członkami najbliższej rodziny – mają obowiązek utrzymywać od siebie bezpieczną odległość, czyli minimum dwa metry. Zasada ta dotyczy też wystawy „Gombrowicz”, eksponowanej w parku Muzeum.
4. W sali Czystelnia może przebywać tylko jedna osoba. Do odwołania nie wolno wchodzić do wanny ani jej dotykać, prosimy także o niedotykanie książek.
5. Prosimy zwiedzających o niedotykanie eksponatów, ekspozytorów, włączników światła.
6. W czasie pandemii nie prowadzimy sprzedaży książek i pamiątek za gotówkę.
7. Nie przyjmujemy okryć, plecaków i toreb do szatni.
8. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń personelu Muzeum
i pracowników ochrony, dotyczących bezpiecznego zwiedzania muzeum, szczególnie jeśli chodzi o ograniczanie liczby zwiedzających w pałacu oraz w poszczególnych salach, kierowanie ruchem Zwiedzających i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
9. Warunki i zasady zwiedzania muzeum przez grupy zorganizowane, przyjeżdżające do muzeum wspólnie, ustalane są każdorazowo z organizatorami grupy, przy pełnym zachowaniu obowiązujących przepisów i wytycznych GIS oraz MKDNiS. Jeżeli organizator grupy nie zechce zastosować się do przedstawionych mu warunków i wytycznych, MWG zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia grupy.
Licząc na Państwa zrozumienie życzymy miłego zwiedzania.
Fakt zapoznania się i zrozumienia powyższego regulaminu prosimy potwierdzić skinieniem głowy.


Sezon letni (od 1 kwietnia do 31 października)
Poniedziałek - ekspozycja nieczynna
Wtorek - niedziela - 10.00 - 17.00

Sezon zimowy (od 1 listopada do 31 marca)
Wtorek - piątek - 10.00 - 17.00
Niedziela - 10.00 - 17.00
Poniedziałek, sobota - ekspozycja nieczynna


Ekspozycja nieczynna:
24, 25, 26 grudnia /Wigilia i Boże Narodzenie/
31 grudnia
1 stycznia /Nowy Rok/
6 stycznia /Trzech Króli/
Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny
Boże Ciało oraz 15 sierpnia /Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny/.


Wstęp indywidualny bezpłatny!


Opłata za zwiedzanie z przewodnikiem - 3 zł/osoba
(dla grup powyżej 10 osób)
.................................................................................................
Muzeum zostało otwarte w październiku 2009 roku.
Mieści się w rezydencji pałacowej, usytuowanej w zabytkowym parku.
Ekspozycja stała „JA, Gombrowicz” według scenariusza i koncepcji Jolanty Pol oraz projektu graficznego Adama Orlewicza została zaaranżowana przez pracownię technik scenograficznych Tryktrak.
Trakt zwiedzania obejmuje pięć przestrzeni wystawienniczych: Kawiarnię "Ferdydurke" (dawny pokój Witolda), salę polską, hol (kolekcje przedmiotów osobistych), salę argentyńsko-europejską oraz "czyStelnię". Ekspozycja oparta jest na narracji biograficznej. Prezentowane są dokumenty, fotografie, korespondencja, maszynopisy, rękopisy oraz pierwodruki dzieł z poszczególnych okresów życia Witolda Gombrowicza.

 

 

 

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN