Obraz i dźwięk : Gombrowicz

Obraz i dźwięk / FilmRozmowa z Ritą Gombrowicz

"Gombrowicza życia po życiu" - spotkanie z Ritą Gombrowicz poprowadził Tomasz Tyczyński. Rozmowa odbyao się w ramach festiwalu "Opętani Literaturą", w Zespole Szkół Plastycznych w Radomiu 8 września 2017 r. Tłumaczenie Agnieszka Kuhnl-Kinel.

Wdowa po pisarzu opowiadała o ostatnich latach życia autora "Pornografii", które spędziła z nim w Vence, odpowiadając również na bardzo osobiste pytania.

Fot. Tadeusz Klocek 

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN