Obraz i dźwięk : Gombrowicz

Obraz i dźwięk / FilmRozmowa z Olgą Hund, ubiegłoroczną laureatką Nagrody Gombrowicza.

Polecamy obejrzeć. Z Olgą Hund, laureatką IV edycji Nagrody Literackiej im. W. Gombrowicza, rozmawia Tomasz Tyczyński.

 Wydarzenie odbyło się w ramach festiwalu literackiego "Opętani Literaturą" - Prolog.

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN