Kongres tłumaczy Gombrowicza : Gombrowicz

Kongres tłumaczy Gombrowicza

Jesienią 2019 roku z inicjatywy Muzeum Witolda Gombrowicza odbędzie się w Warszawie i we Wsoli Międzynarodowy Kongres Tłumaczy Gombrowicza. 

Na tej podstronie będziemy umieszczać informacje przydatne dla uczestników tego wydarzenia. Ale zachęcamy do zaglądania tu i śledzenia informacji także te wszystkie osoby, które zainteresowane są światową percepcją dzieł autora "Kosmosu". 

 

Kongres Tłumaczy Gombrowicza

Przypadająca na 2019 rok 50. rocznica śmierci pisarza to szczególna okazja do namysłu nad obecnością i wyjątkową rangą jego dzieła w dzisiejszym świecie. Pomostem pomiędzy tekstami Witolda Gombrowicza a zafascynowanymi nim czytelnikami jest sztuka przekładu. Rosnące znaczenie myśli autora Ferdydurke jest możliwe także dzięki Państwa twórczej pracy.
Pragniemy zgromadzić w Polsce grono tłumaczy, aby umożliwić wymianę doświadczeń związanych z przekładem tekstów Gombrowicza, zainicjować nowe formy międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie, popularyzować ideę przekładu literackiego i znajomość utworów pisarza oraz odwiedzić miejsca, w których żył i tworzył.

 

Termin

10-14.10.2019

 

Komitet Naukowy

Rita Gombrowicz
Rolf Fieguth (Uniwersytet we Fryburgu)
Jerzy Jarzębski (Uniwersytet Jagielloński)
Leonard Neuger (Uniwersytet Sztokholmski)
Małgorzata Smorąg-Goldberg (Sorbona)
Bożena Zaboklicka (Uniwersytet Barceloński)

Tłumacze

Angielski: Danuta Borchardt-Stachiewicz
Arabski: Agnieszka Piotrowska, George Yacoub
Białoruski: Inesa Kuryan
Bośniacki: Tanja Miletic-Orucevic
Bułgarski: Katerina Kokinova
Chiński: Lan Wu
Duński: Rune Brandt Larsen
Estoński: Hendrik Lindepuu
Fiński: Tapani Karkkainen
Francuski: Krzysztof Jeżewski
Gruziński: Keti Kantaria
Hebrajski: Michael Handelzlts
Hiszpański: Bożena Zaboklicka, Pau Freixa Terradas
Holenderski: Paul Beers
Kaszubski: Hanna Makurat-Snuzik
Litewski: Irena Aleksaité
Łotewski: Ingmāra Balode
Macedoński: Filip Dimevski
Niemiecki: Rolf Fieguth
Rosyjski: Jurij Czajnikow
Rumuński: Cristina Godun, Konstanty Geambasu
Serbski: Milica Markić
Słoweński: Katarina Salamun-Biedrzycka
Turecki: Osman Firat Baş
Włoski: Vera Verdiani


Program Kongresu (w zarysie)

zwiedzanie miejsc związanych z życiem Witolda Gombrowicza i jego rodziny (Warszawa, Małoszyce, Bodzechów, Radom, Wsola)
panele w języku polskim i angielskim poświęcone gombrowiczowskim zagadnieniom translatorskim (np. przekład a walory literackie tekstów, cechy języka pisarza, sensy jego dzieła)
dyskusja w języku polskim i angielskim na temat osadzenia Gombrowicza w odmiennych kontekstach kulturowych (pozapolskich / pozaeuropejskich)
swobodne rozmowy wokół zgłoszonych na Kongres artykułów naukowych
spotkania z publicznością promujące ideę przekładu literackiego (zajęcia warsztatowe związane z tłumaczeniem, czytanie tekstów Witolda Gombrowicza we wszystkich językach, na które były one przełożone)

 

Kongres we Francji
Instytut Adama Mickiewicza zabiega o fundusze na drugą część Kongresu, która odbyłaby się w Vence, we Francji w dniach 14-17.10.2019 r. jako kontynuacja wydarzeń z Polski.

 

Publikacja
Uczestnicy Kongresu nadsyłają do 31.08.2019 r. dotąd niepublikowany tekst swojego autorstwa. Będzie on umieszczony w formie elektronicznej na stronie Muzeum Witolda Gombrowicza w zakładce kongresowej od początku października, a następnie, po pozytywnym zakwalifikowaniu przez recenzentów naukowych, opublikowany w książce zbiorowej.
Sugerowane tematy:
recepcja i interpretacja dzieła Witolda Gombrowicza w kraju, na którego język przekładają Państwo utwory pisarza (w kontekście językowym, literackim, kulturowym etc.)
wyzwania translatorskie, przed którymi staje tłumacz książek Gombrowicza (kwestie warsztatowe, społeczne, światopoglądowe, rynkowe etc.)


O tekstach
Format i język:
Teksty w języku polskim lub angielskim
Artykuły o objętości 0,5 - 0,7 arkusza wydawniczego (20 - 25 tys. znaków liczonych ze spacjami, przypisami i bibliografią), czyli ok. 10 - 12 stron maszynopisu (12 pkt, Times New Roman, odstęp 1,5); format pliku: doc.
Szczegółowe informacje edytorskie:
Porządek tekstu: imię, nazwisko, tytuł artykułu, afiliacja, streszczenie, słowa kluczowe, nota autorska (z adersem e-mail)
Formatowanie – styl APA:

uploads/fckeditor/files/Wskaz%C3%B3wki%20dla%20Autor%C3%B3w%20-%20styl%20APA.pdf
 

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN