Kongres tłumaczy Gombrowicza : Gombrowicz

Kongres tłumaczy Gombrowicza

Od 10 do 17 października 2019 roku we Wsoli, Warszawie, Radomiu i w Vence we Francji z inicjatywy Muzeum Witolda Gombrowicza odbywa się Międzynarodowy Kongres Tłumaczy Gombrowicza. 

 

Kongres Tłumaczy Gombrowicza

Przypadająca na 2019 rok 50. rocznica śmierci pisarza to szczególna okazja do namysłu nad obecnością i wyjątkową rangą jego dzieła w dzisiejszym świecie. Pomostem pomiędzy tekstami Witolda Gombrowicza a zafascynowanymi nim czytelnikami jest sztuka przekładu. Rosnące znaczenie myśli autora Ferdydurke jest możliwe także dzięki Państwa twórczej pracy.
Pragniemy zgromadzić w Polsce grono tłumaczy, aby umożliwić wymianę doświadczeń związanych z przekładem tekstów Gombrowicza, zainicjować nowe formy międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie, popularyzować ideę przekładu literackiego i znajomość utworów pisarza oraz odwiedzić miejsca, w których żył i tworzył.

 

Termin

10-14.10.2019 (Polska)

14-17.10.2019 (Francja) 

 

Komitet Naukowy

Rita Gombrowicz
Rolf Fieguth (Uniwersytet we Fryburgu)
Jerzy Jarzębski (Uniwersytet Jagielloński)
Leonard Neuger (Uniwersytet Sztokholmski)
Małgorzata Smorąg-Goldberg (Sorbona)
Bożena Zaboklicka (Uniwersytet Barceloński)

Tłumacze

Irena Aleksaitė
Ingmāra Balode
Katherina Boicheva Kokinova
Danuta Borchardt-Stachiewicz
Yury Chaynikov
Filip Dimevski
Osman Fırat Baş
Cristina Daniela Godun
Michał Handelzalc
Ketevan Kantaria
Tapani Kärkkäinen
Inesa Kuryan
Rune Brandt Larsen
Milica Markić
Tanja Miletić – Oručević
Natalia Rusiecka
Małgorzata Smorąg Goldberg
Katarina Šalamun Biedrzycka
Pau Freixa Terradas
Vera Verdiani
Lan Wu
George Yacoub
Bożena Anna Zaboklicka Zakwaska


teksty nadesłali:

Rolf Fieguth
Mansura Izz ad-Din
Agnieszka Piotrowska
 


Program Kongresu (w zarysie)

- zwiedzanie miejsc związanych z życiem Witolda Gombrowicza i jego rodziny (Warszawa, Małoszyce, Bodzechów, Radom, Wsola)
- panele w języku polskim i angielskim poświęcone gombrowiczowskim zagadnieniom translatorskim (np. przekład a walory literackie tekstów, cechy języka pisarza, sensy jego dzieła)
- dyskusja w języku polskim i angielskim na temat osadzenia Gombrowicza w odmiennych kontekstach kulturowych (pozapolskich / pozaeuropejskich)
- swobodne rozmowy wokół zgłoszonych na Kongres artykułów naukowych
- spotkania z publicznością promujące ideę przekładu literackiego (zajęcia warsztatowe związane z tłumaczeniem, czytanie tekstów Witolda Gombrowicza we wszystkich językach, na które były one przełożone)

PROGRAM OBRAD DO POBRANIA 

 

Program części „polskiej” Międzynarodowego Kongresu Tłumaczy Gombrowicza (wydarzenia otwarte):

11 października - piątek
godz. 18.20 – 20.00 obrady i panele dyskusyjne dotyczące recepcji dzieł Gombrowicza na świecie, Muzeum Witolda Gombrowicza, Wsola

12 października – sobota
godz. 18.30 - Renata Przemyk YA HOZNA i THE BEST OF, koncert, Zespół Szkół Muzycznych, Radom
(Uwaga: wstęp wolny, ale ilość miejsc ograniczona)

13 października – niedziela
godz. 10.00-14.00 – panele dyskusyjne dotyczące tajników warsztatu tłumacza, Muzeum Witolda Gombrowicza, Wsola

godz. 17.00 – „Gombrowicz na językach” - czytanie Gombrowicza w przekładach oraz „Gombrowicz egzotyczny” – dyskusja panelowa, MCSW Elektrownia, Radom

 

Kongres we Francji
Druga część Kongresu odbędzie się w Vence we Francji w dniach 14-17.10.2019 r. jako kontynuacja wydarzeń z Polski. Jej organizatorem jest Instytut Adama Mickiewicza.  

W Vence dokończona zostanie część panelowa kongresu. Uczestnicy zwiedzą miejsca związane z ostatnim etapem biografii Gombrowicza, odwiedzą jego grób, a także spotkają się z miejscowymi twórcami kultury na pikniku literackim, który władze Vence zorganizują na Col de Vence, jednym z ulubionych miejsc wycieczek Witolda Gombrowicza i jego partnerki, a potem żony, Rity Labrosse. Uczestnicy Kongresu będą też prezentować w przestrzeni publicznej najważniejsze dla nich cytaty z Gombrowicza. 

 

Publikacja
Do 31.08.2019 roku uczestnicy Kongresu nadsyłali dotąd niepublikowany tekst swojego autorstwa. Będzie on umieszczony w formie elektronicznej na stronie Muzeum Witolda Gombrowicza w zakładce kongresowej (po przygotowaniu redakcyjnym), a następnie, po pozytywnym zakwalifikowaniu przez recenzentów naukowych, opublikowany w książce zbiorowej.
Sugerowane tematy:
recepcja i interpretacja dzieła Witolda Gombrowicza w kraju, na którego język przekładają Państwo utwory pisarza (w kontekście językowym, literackim, kulturowym etc.)
wyzwania translatorskie, przed którymi staje tłumacz książek Gombrowicza (kwestie warsztatowe, społeczne, światopoglądowe, rynkowe etc.)


O tekstach
Format i język:
Teksty w języku polskim lub angielskim
Artykuły o objętości 0,5 - 0,7 arkusza wydawniczego (20 - 25 tys. znaków liczonych ze spacjami, przypisami i bibliografią), czyli ok. 10 - 12 stron maszynopisu (12 pkt, Times New Roman, odstęp 1,5); format pliku: doc.
Szczegółowe informacje edytorskie:
Porządek tekstu: imię, nazwisko, tytuł artykułu, afiliacja, streszczenie, słowa kluczowe, nota autorska (z adersem e-mail)
Formatowanie – styl APA:

uploads/fckeditor/files/Wskaz%C3%B3wki%20dla%20Autor%C3%B3w%20-%20styl%20APA.pdf
 

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN