Wydarzenia : Gombrowicz

WydarzeniaNagroda Gombrowicza po raz drugi

2017-09-10
W pierwszych dniach września rozpoczyna się festiwal „Opętani Literaturą”, towarzyszący drugiej edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Wydarzenia festiwalowe odbędą się w Radomiu oraz w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. 10 września podczas Gali Nagrody kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Jarzębskiego ogłosi nazwisko laureata.

Tegoroczne wydarzenia festiwalowe przypominać będą, że literatura, a także inne rodzaje wypowiedzi w przestrzeni publicznej i społecznej, są rzeczą poważną. Czasem poważną śmiertelnie, w sensie dosłownym. Warto o tym pamiętać w świecie, w którym wyjątkowo łatwo język staje się narzędziem opętania - ideologicznego, politycznego, społecznego. I pozwala manipulatorom zdobyć oraz utrzymać władzę, nie tylko tę polityczną.

Mówić o tym będą m. in. prof. Aleksander Fiut i prof. Jacek Leociak. W programie festiwalu także moderowana przez Annę Kałużę dyskusja „Literatura bez kobiet?”, spotkania z laureatami pierwszej edycji: Weroniką Murek i Maciejem Henem, a także z pisarzami-debiutantami, nominowanymi do Nagrody w tym roku. Rozmowom towarzyszyć będą koncerty artystów prowadzących interesującą grę z formą: Pablopavo i Ludzików oraz Ballad i Romansów. Fragmenty „Opętanych” Gombrowicza przeczyta tym razem Danuta Stenka, zaś rozmowę z aktorka poprowadzi Łukasz Maciejewski. W wybranych festiwalowych wydarzeniach uczestniczyć będzie Rita Gombrowicz, wdowa po pisarzu.

Nagroda ustanowiona została w 2015 roku przez radomski samorząd,
z inspiracji Muzeum Witolda Gombrowicza. Przyznawana jest przez Prezydenta Miasta za debiut prozatorski rozumiany jako pierwsza lub druga książka autora napisana prozą artystyczną w języku polskim. Jej wysokość to 40 000 złotych. Współorganizatorem Nagrody i towarzyszącego jej festiwalu literackiego jest Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, oddział warszawskiego Muzeum Literatury.
Honorowy Patronat nad Nagrodą objęła Rita Gombrowicz. Druga edycja Nagrody ma też swojego Mecenasa – jest nim przedsiębiorca Jarosław Krzyżanowski.

Organizatorom udało się zaprosić do pracy w Kapitule Nagrody ważne postaci życia literackiego i naukowego. Zgłoszone do Nagrody Gombrowicza książki oceniają: Jerzy Jarzębski (Uniwersytet Jagielloński, przewodniczący kapituły), Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański), Anna Kałuża (Uniwersytet Śląski), Zofia Król (red. nacz. „dwutygodnik.com”), Zbigniew Kruszyński (wybitny pisarz i tłumacz), Zbigniew Olejniczak (Uniwersytet Śląski), Justyna Sobolewska („Polityka”).
W czerwcu tego roku kapituła wskazała pięcioro nominowanych. Są nimi: Anna Cieplak „Ma być czysto” (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego/Wydawnictwo Krytyki Politycznej), Salcia Hałas „Pieczeń dla Amfy” (Muza), Natalia Fiedorczuk-Cieślak „Jak pokochać centra handlowe” (Wielka Litera), Aleksander Wenglasz „Zdjęcie inaczej zabić” (Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza), Aleksandra Zielińska „Bura i szał” (W.A.B.).

Szczegółowy program festiwalu „Opętani Literaturą” do pobrania tutaj

Na zdjęciu Kapituła Nagrody im. Witolda Gombrowicza. Fot. Łukasz Wójcik

Galeria zdjęć

Komentarze

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN