Wydarzenia : Gombrowicz

WydarzeniaPromocja książki

2016-04-02
Zapraszamy na promocję książki "Gombrowicz z przodu i z tyłu" wydanej przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. Spotkanie odbędzie się 7 kwietnia, o godzinie 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu, ul. Piłsudskiego 18.

Spotkanie z redaktorami książki: Krzysztofem Ćwiklińskim, Anną Spólną i Dominiką Świtkowską poprowadzą: Dariusz Trześniowski – dziekan Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH i Tomasz Tyczyński – kurator Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.
Wydana w 2015 roku monografia stanowi pokłosie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Gombrowicz z przodu i z tyłu”, zorganizowanej przez Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH Radom i Muzeum Witolda Gombrowicza.
W tomie opublikowano większość referatów wygłoszonych podczas sesji konferencyjnych.
Zaprezentowano je w blokach poświęconych:
1. Translacji, recepcji oraz historii publikacji dzieł Witold Gombrowicza za granicą,
2. Problematyce intertekstualności dzieła Gombrowicza,
3. Refleksji badawczej uwzględniającej Kronos,
4. Problematyce cielesności, seksualności i tożsamości,
5. Kontekstom interpretacyjnym dzieła Witolda Gombrowicza; filozoficznym, religijnym, muzycznym, jego aspektowi fonicznemu, 6. Refleksji badawczej poświęconej Ferdydurke.

Komentarze

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN