Wydarzenia : Gombrowicz

WydarzeniaNagroda Gombrowicza - niemal 60 zgłoszeń

2016-02-22
58 książek zgłoszono do I edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, przyznawanej za debiut prozatorski. Fundatorem nagrody jest samorząd Radomia. Laureat otrzyma 40 tysięcy złotych. Nagroda zostanie przyznana we wrześniu tego roku.

Za debiut literacki organizatorzy przyjęli pierwszą albo drugą książkę danego autora, napisaną prozą artystyczną w języku polskim.
"Otrzymaliśmy zarówno książki z dużych wydawnictw, jaki i wydane przez autorów własnym sumptem – powiedział sekretarz kapituły nagrody Tomasz Tyczyński. – Rozszerzając definicję debiutu chcieliśmy dać szansę także tym autorom, którzy wydając swoją pierwszą książkę, popełnili swoisty falstart. Historia literatury zna przypadki, gdy właściwym, wartościowym debiutem była druga książka, zaś o pierwszej i krytyka, i sam autor szybko zapominali."
Autorzy – choć debiutują jako prozaicy – są w różnym wieku. Najstarszy ma 65 lat. Wśród autorów jest też debiutujący jako twórca prozy poeta, który ma na swoim koncie kilka tomików wierszy.
O wyborze najlepszych książek zdecyduje kapituła, której przewodniczy krytyk i historyk literatury, prof. Jerzy Jarzębski. W kapitule zasiadają również: Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak i Justyna Sobolewska.
Pięć nominacji do nagrody zostanie ogłoszonych w czerwcu. We wrześniu kapituła wybierze zwycięzcę. Laureat otrzyma 40 tysięcy złotych.
Pomysłodawcą nagrody było Muzeum Witolda Gombrowicza.

Fot. Ewa Witkowska/ MWG

Komentarze

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN