Wydarzenia : Gombrowicz

WydarzeniaPogrzeb Janusza Odrowąż-Pieniążka

2015-12-29
Wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w pożegnaniu Janusza Odrowąż-Pieniążka, informujemy, iż uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek 29 grudnia 2015 r. o godz. 13.00 w Kościele p.w. św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie.

Rita Gombrowicz tak wspomina Janusza Odrowąż-Pieniążka:
"Chciałabym wyrazić mój smutek i oddać ostatni hołd zmarłemu Januszowi Odrowąż-Pieniążkowi. Od czasu swego ostatniego – i jedynego – spotkania z Witoldem Gombrowiczem w Royaumont w 1964 roku nie przestawał On podkreślać głębokiego przywiązania do twórczości pisarza. Właśnie fakt, że odwiedził go we Francji w okresie, gdy książki Gombrowicza były w Polsce zakazane, świadczy o tym najdobitniej. Również w następnych latach, w epoce komunizmu i po niej, Janusz Odrowąż-Pieniążek dbał o pomięć o Gombrowiczu organizując wystawy mu poświęcone w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, którego był dyrektorem, a przede wszystkim wnosząc wkład w powstanie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, które dziś przyjęło, po długim wygnaniu, z powrotem na łono rodziny tego syna marnotrawnego"

« Je voudrais exprimer ma tristesse de la disparition de Janusz Odrowaz Pieniazek et lui rendre un dernier hommage. Depuis sa première et unique rencontre avec Witold Gombrowicz à Royaumont en 1964, il n’a jamais cessé de témoigner un profond attachement à son oeuvre. D’abord en lui rendant cette visite en France alors que son oeuvre était interdite en Pologne. Dans les années suivantes, pendant et après le communisme, Janusz Odrowaz Pieniazek a su faire vivre sa mémoire en créant un fonds de ses archives, en organisation des expositions au Musée Littéraire Mickiewicz dont il était le Directeur, et surtout en participant à la création du Musée Witold Gombrowicz à Wsola qui accueille désormais au sein de sa famille cet enfant prodigue après un long exil. » Rita Gombrowicz

Tłumaczenie:Agnieszka Kuhnl-Kinel 

Komentarze

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN