Photo Galleries : Gombrowicz

Photo Galleries / Film"Widziane w Laficie"

Meeting with Wojciech Sikora, director of the Literary Institute in Paris and a vernissage of Barbara Czartoryska's photographic exhibition Widziane w Laficie (Seen in Lafitte), prepared by the Literary Institute and the Witold Gombrowicz Museum. Małgorzata Ptasińska from the Faculty of History of the University of Warsaw, author of the monographic work on the Parisian Kultura talked about the Kultura and current activities of the Literary Institute to its Director.

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN