Gombrowicz

"Once in a dream we were all together,

the whole family, perhaps in Wsola, we were meeting for the first time after the war. Everyone told stories about their wartime experiences, but no one could hear what the others were saying. Then Blaise Pascal suddenly appeared live before us and said, 'We live alone and we die alone.'"

 (Letter from Witold Gombrowicz to Stanisława Cichowska, Feb. 15th, 1956)

Zmiana godzin pracy muzeum

Zmiana godzin pracy muzeum

Warsztaty dla dzieci

Warsztaty dla dzieci

Elżbieta Adamiak zaśpiewała we Wsoli

Elżbieta Adamiak zaśpiewała we Wsoli

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN