Imagen y sonido : Gombrowicz

Imagen y sonido / ImagenGombrowicz y Czapski - disputa y fascinación

Un evento organizado como parte del Festival Józef Czapski

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN