Museo real : Gombrowicz

Museo realNOSOTROS, el grupo de MWG

Director:
Tomasz Tyczyński
correo electrónico: : t.tyczynski@muzeumliteratury.pl 

Organización de eventos:
Ewa Witkowska
correo electrónico: e.witkowska@muzeumliteratury.pl

Educación:

dr hab. Anna Spólna 
correo electrónico: a.spolna@muzeumliteratury.pl

Robert Utkowski
correo electrónico: r.utkowski@muzeumliteratury.pl

Administración:
Piotr Miękus
correo electrónico: p.miekus@muzeumliteratury.pl

Protectora de la exposición:
Anna Grunt
correo electrónico: a.grunt@muzeumliteratury.pl

 

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN